Live Chat Software by Kayako
 News Categories
(20)Microsoft Technet (2)StarWind (6)TechRepublic (3)ComuterTips (1)SolarWinds (1)Xangati (1)MyVirtualCloud.net (28)VMware (8)NVIDIA (9)VDI (1)pfsense vRouter (4)VEEAM (3)Google (2)RemoteFX (1)developers.google.com (1)MailCleaner (1)Udemy (1)AUGI (2)AECbytes Architecture Engineering Constrution (7)VMGuru (2)AUTODESK (9)storageioblog.com (1)Atlantis Blog (22)AT.COM (2)community.spiceworks.com (1)archdaily.com (16)techtarget.com (3)hadoop360 (3)bigdatastudio (1)virtualizetips.com (1)blogs.vmware.com (3)VECITA (1)vecom.vn (1)Palo Alto Networks (4)itnews.com.au (2)serverwatch.com (1)Nhịp Cầu đầu tư (3)VnEconomy (1)Reuters (1)Tom Tunguz (1)Medium.com (1)Esri (1)www.specommerce.com (1)tweet (1)Tesla (1)fool.com (6)ITCNews (1)businessinsider.com (1)hbr.org Harvard Business Review (1)Haravan (2)techcrunch.com (1)vn.trendmicro.com (3)thangletoan.wordpress.com (3)IBM (1)www.droidmen.com (2)blog.parallels.com (1)betanews.com (9)searchvmware.techtarget.com (1)www.bctes.com (1)www.linux.com (4)blog.capterra.com (1)theelearningcoach.com (1)www.examgeneral.com (1)www.wetutoringnation.com (1)chamilo.org/ (1)www.formalms.org (1)chalkup.co (1)www.mindonsite.com (5)moodle.org (4)moodle.croydon.ac.uk (1)opensource.com (1)1tech.eu (1)remote-learner.net (1)paradisosolutions.com (2)sourceforge.net (22)searchbusinessanalytics.techtarget.com (1)nscs.gov.sg (1)virten.net (1)fastest.com.vn (1)elearninglearning.com (2)www.computerweekly.com (1)youtube.com (3)computer.howstuffworks.com (2)techz.vn (2)techsignin.com (1)itworld.com (20)searchsecurity.techtarget.com (1)makeuseof.com (1)nikse.dk (1)4kdownload.com (1)thegioididong.com (1)itcentralstation.com (1)www.dddmag.com (2)Engenius (1)networkcomputing.com (1)woshub.com (1)hainam121.wordpress.com (1)www.lucidchart.com (1)www.mof.gov.vn (3)www.servethehome.com (6)www.analyticsvidhya.com (1)petewarden.com (2)ethinkeducation.com
RSS Feed
Latest Updates
Sep
21
BackupAssist software offers cloud-to-local backup
Posted by Thang Le Toan on 21 September 2018 02:48 AM

BackupAssist 365 can be set to automatically download files and email mailboxes from the cloud to an on-premises device, creating local backups as a cloud-to-cloud alternative.

SMB backup software specialist BackupAssist this week added protection for email mailboxes and files stored in the cloud.

The newest BackupAssist software, called BackupAssist 365, lets customers copy email mailboxes and files from the cloud to an on-premises server. The on-premises, off-cloud backup can protect businesses against accidental or malicious data deletion and ransomware.

 

Unlike cloud-to-cloud backup products that allow organizations to move data from SaaS applications to another public cloud, the new BackupAssist software only backs up to local storage.

Troy Vertigan, vice president of channel sales and marketing at BackupAssist, based in Australia, said the cloud-to-local backup costs up to 75% less than a cloud-to-cloud subscription.

Despite what the BackupAssist software's 365 name suggests, the product works with more than just Microsoft Office 365. BackupAssist 365 lets users back up mailboxes from Rackspace, Microsoft Exchange, Gmail, Outlook and Internet Message Access Protocol servers, as well as files from Google Drive, Dropbox, OneDrive, Secure File Transfer Protocol and WebDAV. BackupAssist CEO Linus Chang said a future update will enable support for the entire G Suite.

George Crump, president and founder of analyst firm Storage Switzerland, said BackupAssist 365 is a good option for protecting data born in the cloud, but he's not sure the vendor's customers are convinced they need that.

Screenshot of BackupAssist 365's Exchange interface

BackupAssist

BackupAssist 365 backs up Microsoft Exchange email mailboxes.
 

"The big challenge is convincing the entire market that you actually do need to back up Office 365. There's still this misbelief that the cloud is this magical place where data never gets deleted," Crump said.

Although cloud users don't have to worry about hardware failure or disaster recovery, Crump said that merely shifts the risk elsewhere.

There's still this misbelief that the cloud is this magical place where data never gets deleted.
George Crumppresident and founder, Storage Switzerland

"Once you're cloud-based, your concern really isn't disaster recovery anymore. What you're really protecting against is data corruption and account hijack," Crump said.

BackupAssist's Chang agreed his SMB target market needs convincing of the value of cloud backup. "The majority of SMB customers and the vast majority of consumers are not doing any sort of backup whatsoever," Chang said.

Chang said BackupAssist's customers also include managed service providers who are in charge of their clients' data, and BackupAssist 365 can help them stay compliant.

The new BackupAssist software is generally available. Its annual subscription fee is $1 per user, per month, for the first 24 users, and it drops to 95 cents for 25 to 49 users and 90 cents if there are 50 or more users. A user is defined as a single account identity, allowing for one user to back up multiple clouds.


Read more »Sep
13

Bắt đầu như một doanh nghiệp dịch vụ sao lưu dựa trên đám mây đòi hỏi nắm bắt thị trường mục tiêu, một sự kết hợp vững chắc của các nhà cung cấp dự phòng và công thức định giá

Vì vậy, bạn đang nghĩ bạn muốn thêm bản sao lưu đám mây vào danh sách dịch vụ của mình. Hôm nay, có rất nhiều sự nhầm lẫn xung quanh những gì cung cấp của bạn nên bao gồm, nơi lưu trữ dữ liệu và ứng dụng của khách hàng, chi phí và các câu hỏi khác. Một phần của sự nhầm lẫn đến từ rất nhiều nhà cung cấp cạnh tranh cho sự chú ý của bạn - từ các giải pháp sao lưu, dịch vụ lưu trữ, đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và hơn thế nữa.

Sai lầm mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) tạo ra là bắt đầu với công nghệ sẵn có và sau đó làm việc để tạo ra một đề nghị xung quanh nó. Bạn sẽ cố gắng "vừa vặn một cái chốt vuông vào lỗ hổng trên đám mây" nếu bạn làm điều đó. Những gì bạn cần làm là để bắt đầu với doanh nghiệp của bạn và làm việc hướng tới công nghệ. Để hỗ trợ, tôi đã vạch ra bốn bước bạn có thể làm theo để có được doanh nghiệp dịch vụ sao lưu đám mây của bạn được xác định và sẵn sàng bán.

Bước 1: Xác định thị trường mục tiêu của bạn

Bạn đã biết thị trường của bạn là ai nhưng hãy nghĩ về khách hàng của bạn từ quan điểm về lượng dữ liệu họ sử dụng, các ứng dụng họ làm việc và mức độ quan trọng của cả hai. Khách hàng của bạn có thích ý tưởng sử dụng đám mây không? Họ có mở để lưu trữ các phần cơ sở hạ tầng của họ trong đám mây trong một thảm họa không? Những câu hỏi này và nhiều thứ khác cần được suy nghĩ, vì vậy bạn có thể xác định chính xác khách hàng sao lưu đám mây mục tiêu của bạn trông như thế nào - lý do là, khi bạn đã cạn kiệt bán cho cơ sở khách hàng hiện tại của mình, bạn biết loại khách hàng nào cần tìm để bán cho họ dịch vụ.

Bước 2: Chọn nhà cung cấp lưu trữ đám mây và sao lưu phù hợp

Hãy để tôi bắt đầu bằng cách chỉ ra rằng tôi đã sử dụng thuật ngữ "nhà cung cấp" số nhiều. Bạn có khả năng sẽ cần phải chọn một vài nhà cung cấp, trong tổng số, sẽ thủ công cung cấp dịch vụ của bạn. Ở mức tối thiểu, bạn sẽ cần chọn nhà cung cấp giải pháp sao lưu và nhà cung cấp bộ nhớ đám mây để khởi chạy một doanh nghiệp dịch vụ sao lưu đám mây. Nhưng trước khi bạn chỉ cần chạy đến nhà sản xuất phần mềm sao lưu tại chỗ của bạn và xem họ có tùy chọn đám mây hay không, thực sự nghĩ về nhu cầu của khách hàng mà bạn đã xác định trong bước đầu tiên. Dịch các nhu cầu kinh doanh đã xác định thị trường của bạn thành các yêu cầu công nghệ và tìm kiếm chúng cho các nhà cung cấp danh sách ngắn. Ví dụ, nếu tất cả khách hàng của bạn có ít nhất một ứng dụng quan trọng cần sao chép ảo vào đám mây để duy trì mức độ sẵn sàng cao, thì tìm kiếm của bạn cho các nhà cung cấp đám mây và sao lưu cần bao gồm khả năng đó. Dưới đây là danh sách đánh giá nhanh về những cân nhắc mà tôi cho là rất quan trọng:

 • Định giá - Nhiều nhà cung cấp lưu trữ đám mây có các mô hình định giá phức tạp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn định giá dịch vụ của mình. Hãy chắc chắn rằng nó đủ đơn giản để bạn có thể hiểu chính xác chi phí của bạn sao cho cung cấp dự phòng của bạn có thể dự đoán và sinh lời.
 • Các tầng lưu trữ - Không đi sâu vào chi tiết quá nhiều, gần như tất cả các lưu trữ đám mây chính đều có bộ nhớ nóng, ấm và lạnh. Mỗi cái có giá tốt hơn một chút cho mỗi GB, nhưng có những chi phí ẩn xung quanh thời gian truy xuất và phí đi ra giữa các biến khác. Hiểu mức độ dịch vụ bạn nhận được với mỗi loại và chọn những dịch vụ phù hợp với mô hình mong muốn của bạn.
 • Khả năng phục hồi - Khách hàng của bạn không quan tâm đến việc bạn sao lưu mọi thứ; họ quan tâm rằng bạn có thể giúp doanh nghiệp của họ hoạt động trở lại và hoạt động. Hãy tìm các nhà cung cấp sao lưu hỗ trợ nhu cầu khôi phục của bạn - ví dụ: khôi phục liên tục, thực thể ảo (P2V) và sao chép liên tục. Mỗi khả năng có thể trở thành một phần của việc cung cấp cơ sở của bạn, hoặc một sự gia tăng tùy chọn.

Bước 3: Nhận quyền định giá

Khách hàng của bạn không quan tâm đến việc bạn sao lưu mọi thứ; họ quan tâm rằng bạn có thể giúp doanh nghiệp của họ hoạt động trở lại và hoạt động.

Yếu tố này có tác động nhiều hơn đến việc khách hàng có mua hay không. Làm cho nó quá khó hiểu, quá tốn kém, thậm chí quá rẻ - bất cứ điều gì làm cho khách hàng tiềm năng của bạn không nhìn thấy giá trị - và họ có thể chỉ đơn giản là vượt qua. Có rất nhiều phần chuyển động, tổng cộng, thúc đẩy mô hình định giá của bạn trông như thế nào cho doanh nghiệp dịch vụ sao lưu đám mây của bạn. Điều này bao gồm chi phí, lao động, phần mềm, cơ sở hạ tầng, lưu trữ và bảo trì đám mây.

Tóm lại, bạn cần xác định tỷ lệ gánh nặng theo giờ của bạn (bao gồm chi phí kinh doanh có thể lập hóa đơn và không phải thanh toán được tính theo giờ) và chi phí dịch vụ của bạn (ví dụ: phần mềm, lưu trữ và chi phí đi ra), đưa ra một số giả định về dung lượng lưu trữ trung bình của khách hàng và quyết định tỷ suất lợi nhuận. Tính toán cơ bản cho định giá của bạn trông giống như sau:

Phần mềm + (Tỷ lệ gánh nặng x # giờ) + Chi phí lưu trữ / GB
Số GB

Bạn chỉ cần tăng tổng chi phí này để bao gồm biên lợi nhuận của mình và bạn có một mô hình định giá chi phí / GB đơn giản.

Bước 4: Bán dịch vụ sao lưu đám mây của bạn

Điều quan trọng nhất tôi có thể truyền đạt cho bạn trong bài viết này là thực tế là bạn không thực sự bán sao lưu đám mây. Bạn đang bán yên tâm, hoạt động thời gian hoạt động và liên tục kinh doanh . Để bán dịch vụ này, hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện với khách hàng của bạn về nhu cầu kinh doanh của họ. Yêu cầu họ xác định dữ liệu, ứng dụng và hệ thống quan trọng đối với doanh nghiệp. Hỏi họ xem doanh nghiệp có thể tiếp tục chạy bao lâu mà không có những khối lượng công việc này. Khi bạn có tất cả đạn dược do khách hàng cung cấp này, bạn có thể thảo luận cách cung cấp chiến lược khôi phục và sao lưu đám mây cần thiết đáp ứng nhu cầu kinh doanh được xác định rõ ràng.

Có một số chính xác trong việc thực hiện điều này sẽ mất một thời gian và kinh nghiệm để có được 100% ngay, nhưng chiến lược trên là đúng. Nó rất tập trung vào khách hàng, cho phép khách hàng quyết định trả trước cái gì và cái gì không quan trọng, và nó cung cấp cho bạn tất cả ngữ cảnh cần thiết để chứng minh cách sao lưu đám mây có thể giúp đảm bảo doanh nghiệp vẫn hoạt động.

Tôi đã chỉ trầy xước bề mặt trên những gì nó cần để thực sự xác định và thiết lập một doanh nghiệp dịch vụ sao lưu đám mây. Tuy nhiên, bằng cách làm theo các bước cấp cao và đào sâu vào từng bước với một cái nhìn thấu đáo về chức năng, chi phí và giá trị của khách hàng, bạn sẽ sẵn sàng bổ sung một dịch vụ có thể dự đoán và mang lại lợi nhuận mà khách hàng của bạn muốn.


Read more »Sep
12

Hành vi người dùng không thể đoán trước và các cơn bão khởi động có thể gây ra biến động sử dụng tài nguyên VDI suốt cả ngày. CNTT có thể thực hiện các bước để xác định và cắt giảm ảnh hưởng của những thay đổi này.

Trong bất kỳ triển khai VDI nào, việc sử dụng tài nguyên là điều bình thường.

Biến động nhỏ hơn trong việc sử dụng VDI có xu hướng liên quan đến hành vi người dùng cuối không thể đoán trước. Ví dụ: người dùng có thể quyết định phát video hoặc tải lên một tệp lớn, do đó gây ra mức tăng sử dụng tài nguyên. Tuy nhiên, các đột biến này thường ngắn ngủi và không gây ra bất kỳ sự cố nào miễn là mật độ máy tính để bàn ảo không quá cao.

Tuy nhiên, vấn đề sử dụng VDI lớn hơn là hoạt động tăng đột biến xảy ra do hoạt động của người dùng đồng thời. Người dùng có thể gây ra một cơn bão hoạt động, ví dụ, là kết quả của tất cả mọi người đăng nhập vào cùng một lúc vào buổi sáng. Những cơn bão khởi động này cuối cùng đã giảm dần, nhưng chúng có thể gây rối cao cho đến khi chúng hoạt động.

 

Làm thế nào để phát hiện biến động trong việc sử dụng VDI và đối phó với chúng

Xác định biến động sử dụng VDI thường dễ thực hiện. Chỉ cần sử dụng một máy tính để bàn ảo trên cơ sở hàng ngày có thể cung cấp cho các chuyên gia CNTT một cảm giác tốt về các mẫu hoạt động đang diễn ra.

Ví dụ, một chuyên gia CNTT có thể nhận thấy rằng hiệu suất trở nên chậm chạp lúc 9:00 sáng trong khoảng 10 phút, và sau đó một lần nữa vào khoảng giữa trưa khi mọi người đến ăn trưa. Mặc dù quan sát như vậy là chủ quan, CNTT có thể định lượng hiệu suất chậm chạp trong thời gian hoạt động nặng bằng cách sử dụng phần mềm giám sát hiệu suất .

Các chuyên gia CNTT cũng có thể sử dụng tự động hóa để quản lý các biến động sử dụng VDI bằng cách thực hiện phân phối lại tải công việc.

Chìa khóa để khắc phục các loại biến động hiệu suất này là tận dụng lợi thế của tự động hóa. Ví dụ, nếu các chuyên gia CNTT quan sát thấy một cơn bão VDI lớn xảy ra vào mỗi buổi sáng khi mọi người đến làm việc, họ có thể sử dụng tự động hóa để khởi động trước các máy ảo trước khi mọi người đến.

Các chuyên gia CNTT cũng có thể sử dụng tự động hóa để quản lý các biến động sử dụng VDI bằng cách thực hiện phân phối lại tải công việc.

Giả sử, ví dụ, CNTT biết rằng một nguồn lực lớn tăng đột biến xảy ra mỗi ngày vào buổi trưa. Tùy thuộc vào thành phần phần cứng nào đang được sử dụng quá mức, chúng có thể sử dụng một công cụ tự động hóa để tự động tăng thêm nút máy chủ và sau đó di chuyển một số máy ảo sang nút đó ngay trước khi đột biến tài nguyên xảy ra. Bằng cách này, có nhiều phần cứng hơn để đáp ứng nhu cầu.

Khi quá trình sử dụng tăng đột biến, CNTT có thể thiết lập việc triển khai tự động chuyển trực tiếp các máy ảo đó trở lại vị trí ban đầu và tắt nút máy chủ phụ để tiết kiệm chi phí điện và làm mát.

 

 


Read more »Sep
9
Competency-Based Education Pt. 1: What is it and how is it being used in Moodle?
Posted by Thang Le Toan on 09 September 2018 03:43 PM

As mentioned in our reflections from OLC Innovate, competency-based education (CBE) and alternative credentialing are on the minds of many educators. While this has been a large component of on-the-job training and classroom activities for many years, there is a renewed focus and desire to apply CBE to the larger picture of training and education.

Competency-based education by nature is highly personal and with highly personalized education comes the challenges of customization and tracking, specifically customizing a learner’s path or plan and then tracking assessments, learner engagement, and progress.

Where to start

The LMS is naturally one of the first places institutions look to provide the customization and tracking that accompanies CBE. We’re thrilled that Moodle took the plunge to begin this work. And we say begin because there is still room for growth and depth, but it’s certainly a good start at a moment that there are a number of proprietary closed-source systems jockeying to take the edge on supporting CBE. From our perspective, one of the challenges with many of these systems is that they only support CBE so for institutions with lean budgets looking to get in the CBE game with a single program, the investment in an additional system(s) can create extra costs and perpetuate institutional silos.

Long-term Moodle users will recall Outcomes in earlier versions as a method of grading, and while they obviously share some similarities this iteration is not the same. The original outcomes were limited mostly to a grading method with limited reporting and visibility across the site. The Competency Framework and Learning Plans introduced in 3.1 take a much broader stroke.

Competency Framework

As the moniker suggests, this was developed as a framework so there is much more flexibility and room to interpret your particular use case for competencies (or concepts, domains, skills, values). As you begin to create a new competency framework, you’ll immediately see the ability to define the terms that make sense within your framework and configure scales to match the way you measure the competencies.

Competencies can be added to create a hierarchy and rules can be applied with flexibility so that outcomes can be marked in different ways. Completion of activities or courses can automatically trigger the default competency rating, send a notification for review, or in the case of hierarchical competencies, trigger completion when all child competencies are met or other completion rules are met. The competency rules make it possible to grant points to each child competency and allow learners to collect sufficient points from different competencies to have a parent competency met.

competency framework hierarchy

View of hierarchical structure in a competency framework.

After establishing the competency frameworks, competencies can be connected to courses across the site or within a category of courses. This begins to create the connection of material across the curriculum, program, or institution. Competencies can be tied to specific activities and resources within the courses, thereby creating a way to view the variety of ways learners can begin gaining knowledge toward specific competencies.

Use Cases

Even if your organization is not developing full competency-based programs, you may identify other areas where the competency framework could be used. A couple of examples to get you thinking about those would be:

 1. Institutions who have created writing across the curriculum or STEAM integration projects could create those program elements as a competency framework. Instructors could then identify competencies that will be covered in their course and map them directly to the assignments where students will focus on those skills. Program managers could then see assignments across the curriculum where writing (or technology or art) is a focus to meet these requirements.
 2. Employee development plans are another place to start. Most organizations have some combination of annual required training plus individualized courses of professional development. Create competency frameworks for these and map them to the training efforts across the Moodle site for a broad view of the training.

Learning Plans

With competency frameworks comes the ability to create learning plans. Learning plans allow for the assembly of competencies creating a map of sorts so learners clearly see where they will begin to learn and demonstrate their knowledge. Learning plan templates can then be assigned to individuals or cohorts of users. Users can see these plans and their personal progress from their profile page or within the Learning Plans block that can be added to the user dashboard.

Learning Plan Block

View of the Learning Plans block on the user dashboard.

Learning plans are the place where the tracking becomes personal. Templates can be applied to the user, but each plan could be further customized by the learner or an academic coach, manager, or other user with the ability to edit learning plans for others.

Learning Plan User Details

View of a learning plan, which gives an overview of competencies and learner progress.

Depending on the underlying assignments, assessments, and courses tied to competencies, learners could work toward achievements of different competencies within different time-frames. While default ratings can be set to trigger based on completion settings of activities and courses, reviewers can do more in-depth evaluation to elevate ratings.

Competency-Based Education in Moodle

While on the topic of reviewers, academic coaches, managers and other roles, it’s worth mentioning this as another major benefit of considering CBE within Moodle’s mature platform. As those who are familiar with Moodle are already aware, an extensive set of capabilities allow for roles to be constructed with varying capabilities. This means as organizations develop their CBE programs to provide student supports and program oversight, the appropriate roles can be configured and assigned within the site, providing the flexibility to use Moodle to support the program you create and not forcing your program to fit a generic model.

As you can see, there is a lot to explore when it comes to competency-based education and one blog post doesn’t even begin to cover the possibilities. However, I hope that this article was able to provide a general understanding of CBE and the goals that can be achieved by integrating this type of education into your learning strategy!

Stay tuned! We will be taking a deeper dive into competency-based education in subsequent blog posts!

(If you haven’t already, subscribe to our blog!)


Read more »Sep
9
Competency-Based Education Pt. 2: Competencies in a Hierarchical Structure
Posted by Thang Le Toan on 09 September 2018 03:40 PM

In working with Competency Frameworks, grasping the competency rules is helpful to gaining a more comprehensive understanding of the hierarchical structure. It’s easy to understand a simple competency setup where competencies are at the same level and completion of that competency from a course triggers the completion of the competency within a learning plan.

But most of what people have in mind is more complex than that. We want to see progress toward the competencies either in building to proficiency in a single competency or acquiring multiple skills or competencies toward a broader level. Competency rules let you add some of that complexity into the equation.

We’ll use the following competency framework to illustrate, and our example will not involve manual reviews.

cbe hierarchy

In this trimmed down example, we have a Main competency with two sub competencies that each have two foundational competencies or skills. We’ll set up rules so that the foundational competencies are automatically rated foundational, and completion of both foundational competencies automatically triggers a Basic rating for the Sub competency. We will also establish rules so that completion of the two Sub competencies triggers completion of the Main competency with an Advanced rating.

How Scales Matter

A scale determines how proficiency is marked for a competency, and the first step to building out competency frameworks is to select or build the appropriate scale. Keep in mind that at least for now, completion of activities triggers competencies.

In the case of the default competency scale the levels are complete/not complete. If completion of a course or activity automatically marks the competency as complete the learner will never see the not complete rating unless there is a manual review or override.

Most competency frameworks benefit from custom scales that align with your existing nomenclature or the way you want these reflected to the learners. Some examples of those are:

 • Not yet competent, Competent
 • Working on, Demonstrates underlying goals
 • NE (not evidence), NY (not yet), D (developing), P (proficient)
 • Unsatisfactory, Inconsistent, Effective, Highly Effective, Exceptional
 • Foundational, Basic, Advanced

When you add a competency to the framework, you have the option to select your scale, and then it needs to be configured to mark as you expect. There are two options you want to define—the default rating and the ratings that trigger proficiency.

The item selected as the “Default” is the rating given when completion of an activity or course automatically marks a competency. The items selected as “Proficient” are the ratings that trigger a yes/no letting the learner know if their current level is an indicator of proficiency.

When adding a new competency, options are available to inherit the scale and settings from the framework or set it to something different. You could select a whole other scale, but in our example, we’ve used the same scale and adjusted the default and proficiency settings for the Main, Sub, and Foundational competencies.

In the screenshot below from our example for the sub-competencies we’ve selected “Basic” as the default scale value, while marking Foundational, Basic, and Advanced as levels for proficiency.

cbe level scale

Competency Rules

If a competency has sub-competencies, you can configure the completion rule for the competency. If not specified, no rules are applied so the competencies are triggered the same as other competencies by completion of the course and activities that are linked. The default rule used in our example is “Completed when all sub-competencies are complete.”

cbe competency rules

In this case for the Sub competencies we have not linked courses or activities to this competency, but instead will use mastery of the foundational (or child) competencies to trigger the Basic level of mastery. Likewise, we used Basic mastery of the Sub competencies to mark Advanced mastery of the Main competency once the Sub competencies are rated.

The screenshot below is for a learner who has completed Foundation 1, 3, and 4 competencies. Since 3 and 4 are both marked complete with a Foundational rating Sub2 is automatically marked with a Basic rating. Sub1 is not yet rated or marked proficient since Foundation 2 is not yet rated. Once the learner has a rating for Foundation 2, Sub1 will be marked Basic and Main will be marked Advanced.

cbe learning plan competencies

In a similar example, you could have a set of child competencies where the default might be ‘working on’ then once they collect all the child competencies the parent competency default is ‘complete’ or ‘demonstrates underlying goals.’

The other main competency rule option is to use points-based criteria. In the example shown below, there is a parent competency with five child competencies. On the parent competency, we’ve defined a competency rule to mark it as complete when the learner has completed four points worth. All five of these child competencies use the three-level scale we discussed earlier and trigger a Foundational rating. Apart from that, we’re able to give each competency a distinct point value within the competency rule.

cbe competency rules

You’ll notice for the five competencies, two are low value and only worth 1 point each, two are mid value and worth 2 points each, and one is a higher value and worth 4 points. In this example, maybe Option 5 is a day-long course with a known effectiveness covering lots of material about the parent competency. Options 3 and 4 might be courses with several exercises and assessments but are less intensive, and Options 1 and 2 might be just an assessment. Requiring 4 points allows the learner to mix and match so they could fulfill this competency by:

 • attending the day long course
 • completing Option 3 and 4
 • completing Options 1 and 2 plus one of 3 or 4

This is just one example of how the points-based rule could be applied to automatically mark completion.

Options other than completing the competency

For the examples presented here, we’ve considered only options to automatically mark completion. It’s not always the case this is the best or only option.

In working with competencies and developing frameworks and learning plans, also consider times when it may be more appropriate to simply attach evidence or recommend a competency. When a completion rule triggers a recommendation, the evidence will be added to the competency, and the system will request a review of this competency by a person with the appropriate role.

As we began to discuss here, and in our post about Competency-Based Education Pt. 1: What is it and how is it being used in Moodle?, these automated triggers are perfect for many applications, but reviewers can do more in-depth evaluation to elevate ratings and provide specific feedback to learners.

Up Next

Keep an eye out for the next post in our Competency-Based Education series. Up next, we’ll discuss roles, reviewers, and the system notifications that support Competencies and Learning Plans.


Read more »Sep
4

Các cửa hàng VDI phải quản lý nhiều hơn các ứng dụng Windows truyền thống trong doanh nghiệp hiện nay. Họ cũng phải giải quyết các ứng dụng cụ thể của Apple cũng như ứng dụng dành cho thiết bị di động đầu tiên và hơn thế nữa.

Khi ngày càng có nhiều ứng dụng không phải Windows tiếp tục tăng lên, các cửa hàng VDI phải biết cách để chứa chúng hoặc người dùng sẽ bỏ qua CNTT và sử dụng mọi thứ cần thiết để hoàn thành công việc của họ.

Những ngày mà các ứng dụng Windows là trò chơi duy nhất trong khuôn viên CN của bạn đã là quá khứ. Nhiều ứng dụng hiện nay dựa trên web, trong đó đặt ra các vấn đề về tải rất khác nhau về triển khai VDI.

Cũng có sự hồi sinh của các ứng dụng không phải Windows chạy trên các nền tảng khác nhau, cho dù đó là một hệ thống lập bản đồ dựa trên nền tảng Linux hoặc ứng dụng hỗ trợ máy tính (CAD) , một ứng dụng chỉ có trên Apple macOS hoặc ứng dụng là thiết bị di động đầu tiên.

1. Nhóm Ứng dụng web

Thoạt nhìn, các ứng dụng web dường như hoàn toàn phù hợp với VDI. Tất cả người dùng cần là trình duyệt web và họ có thể truy cập tất cả các ứng dụng web của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, các ứng dụng không phải của Windows có thể mang nhiều "hành lý" trên máy tính để bàn.

Nhiều ứng dụng chỉ hoạt động với một số trình duyệt web nhất định hoặc yêu cầu một số trình hỗ trợ cụ thể để có thể hoạt động. Một vài năm trước, một số tổ chức đã gặp phải các vấn đề quan trọng khi nâng cấp từ Internet Explorer 6, ví dụ, vì nhiều ứng dụng web tùy chỉnh sớm không hoạt động với bất kỳ trình duyệt nào khác. Nếu người dùng muốn làm việc với Google Chrome hoặc Mozilla Firefox, nhưng vẫn cần Internet Explorer 6 để chạy một ứng dụng cũ, các chuyên gia CNTT đã phải cài đặt ba trình duyệt khác nhau trên cùng 1 VDI image.

Một vấn đề khác là các công cụ như Java, Flash, Flex một công cụ thời gian chạy realtime phía máy khách "Java runtime client" cho các ứng dụng web, có chu kỳ cập nhật thường xuyên của riêng nó mà CNTT phải đối mặt giải quyết.

2. Nhóm Ứng dụng đầu tiên trên thiết bị di động

Ứng dụng dành cho thiết bị di động đầu tiên là một thách thức thực sự đối với VDI vì chúng thường có đối tác ứng dụng web không đầy đủ tính năng như phiên bản dành cho thiết bị di động.

Ví dụ: trang web của ngân hàng có thể khó hoạt động hơn ứng dụng dành cho thiết bị di động. Kết quả là, người dùng không thể ngồi ở bàn làm việc của họ với màn hình lớn trước mặt họ trong khi họ sử dụng điện thoại của họ để hoàn thành công việc vì ứng dụng di động dễ làm việc hơn.

Tại một thời điểm, các nhà cung cấp VDI đã phát triển các sản phẩm mà một máy tính để bàn sử dụng Google Android đang chạy trong một máy ảo trong một trung tâm dữ liệu, nhưng các sản phẩm này không cất cánh. Do đó, CNTT phải chạy Android trong máy ảo bên trong máy tính để bàn VDI để người dùng có thể truy cập phiên bản ứng dụng di động trên máy tính để bàn của họ hoặc ôm người dùng truy cập ứng dụng từ thiết bị di động .

3. Nhóm Ứng dụng đồ họa trên Linux

Các ứng dụng đồ họa Linux nằm trong số các ứng dụng không phải của Windows đã có một vị trí đặc biệt trong doanh nghiệp trong nhiều năm vì các chuyên gia CNTT đã phải quản lý chúng một cách riêng biệt khỏi hình ảnh VDI vì chúng không có cách nào để hỗ trợ Linux. Các ứng dụng này bao gồm hệ thống bản đồ hoặc máy trạm CAD.

CNTT bây giờ có thể tích hợp các ứng dụng Linux mạnh mẽ này vào một triển khai VDI dựa trên Windows truyền thống.

Với các ứng dụng Linux đồ họa, người dùng có một máy trạm Linux và một máy khách VDI Linux để truy cập vào máy tính để bàn của công ty. Trong vài năm qua, Linux đã xuất hiện trong cả hai sản phẩm VMware và Citrix VDI. Cùng với sự hỗ trợ VDI đã được hỗ trợVM cho các GPU phần cứng , cho phép cả ứng dụng bản đồ và CAD hoạt động tốt với VDI.

CNTT bây giờ có thể tích hợp các ứng dụng Linux mạnh mẽ này vào một triển khai VDI dựa trên Windows truyền thống. Trong một số trường hợp, thậm chí có thể có một khách hàng VDI bên trong máy tính để bàn VDI để cho phép truy cập vào các ứng dụng VDI Linux từ bên trong máy tính để bàn Windows VDI.

4. Nhóm Câu hỏi hóc búa về Mac

Các nhóm sáng tạo thường yêu cầu sử dụng máy Mac vì chúng có thể phù hợp hơn với công việc thiết kế trực quan hơn so với PC, đặc biệt là với VDI. Thông thường, CNTT cài đặt máy khách VDI trên máy Mac và cung cấp máy tính để bàn Windowscho nhóm quảng cáo.


Read more »Aug
31
VMware vSphere update tweaks HTML5 client, bundles AppDefense
Posted by Thang Le Toan on 31 August 2018 02:57 PM

Hoping to keep its broad base of vSphere users engaged, VMware debuted an updated version of the virtualization offering and a version bundled with AppDefense.

A stand-alone update to VMware vSphere 6.7 sports a few upgrades and a polished HTML5 client interface, while another version bundles the company's AppDefense security product with a higher price tag.

Besides the new interface, vSphere 6.7 Update 1 contains a vCenter Server Converge Tool and additional vMotion and snapshot capabilities for Nvidia Grid vGPUs and support for field-programmable gate arrays (FPGAs).

Experts said these additional vSphere capabilities are useful, if not long overdue, but don't elevate this release to a major one for vSphere customers.

"There are some nice things, like the vSphere Client, and the FPGA support for vMotion is good for people that will use the product every day ... but it is a minor upgrade," said Gary Chen, research manager for software-defined compute at IDC.

Some of the higher-end technical improvements could attract some users who implement machine learning and AI capabilities, Chen said. However, the virtualization market is very well-penetrated, and the new release is more to evolve the product and keep customers on board.

Most end users will welcome the vSphere update's tweaks to improve the HTML5 client, as well as vGPU vMotion additions, but those particular functions won't drive greater adoption of the product, said Brian Kirsch, IT architect and instructor at Milwaukee Area Technical College.

VSphere Platinum plugs in AppDefense

The bundled version, vSphere Platinum Edition, contains vSphere 6.7 Update 1 and AppDefense, with a vCenter plug-in for AppDefense, and it offers application-level security, according to Mike Adams, senior director of product marketing for VMware's cloud platform business unit.

"AppDefense can offer a good known state for what should be running in the hypervisor from the applications' perspective," Adams said. "So, if there is any deviation from that, admins will get an alert right away and be able to do something about it."

Most IT shops will appreciate VMware's continued focus on security with the bundling of AppDefense, Kirsch said. This, combined with NSX's attention to east-west attacks, should curry favor with larger IT shops.

Bargain hunters beware

 

Why would you [buy] the bundle if you can buy [vSphere and AppDefense] cheaper separately?
Gary Chenanalyst, IDC

What could steal attention away from the products' new features, however, is the Platinum Edition's price tag of $4,195 per CPU, per year. The current edition of vSphere Enterprise Plus goes for $3,495 per CPU, per year, and the current SaaS version of AppDefense is $500 per CPU, per year, totaling $3,995.

Asked to explain the higher Platinum price tag, Adams noted the package includes $10,000 in promotional credits for VMware Cloud on AWS. He added that this, plus the AppDefense vCenter plug-in, "is of significant value" to users.

The additional $200 per CPU, per year, is a significant sum for some large IT shops that have hundreds of servers, each with four, eight or more CPUs. Many might opt to buy the products separately and pocket the savings.

"Why would you [buy] the bundle if you can buy them cheaper separately, unless they are not telling us something?" IDC's Chen said.

The promotional credits for VMware Cloud on AWS may offer some incentive, but workloads that require the aforementioned horsepower in AWS will use that up relatively quickly. Buyers also should be aware that the credits are good for only six months and can be used only toward single-server instances, Chen said.


Read more »Aug
31
Xếp hạng RTS hiện có tại Thiết bị đầu cuối Bloomberg
Posted by Thang Le Toan on 31 August 2018 10:14 AM

Singapore, ngày 1 tháng 8 năm 2018. Chống lại những cú sốc Đánh giá, một phương tiện hiện đại và khoa học để đánh giá tình trạng sức khỏe của một công ty, hiện có sẵn cho tất cả người dùng Bloomberg Terminal. Universal Ratings đã phát triển một API Bloomberg cụ thể để tạo báo cáo xếp hạng RTS tự động và cho bất kỳ công ty được liệt kê nào. Xếp hạng RTS của các công ty Fortune 1000 đã chọn có sẵn cho tất cả người dùng của Bloomberg Terminal miễn phí. API có thể được sử dụng để tạo báo cáo xếp hạng cho các công ty cụ thể và có sẵn theo yêu cầu.

Tiến sĩ J. Marczyk, người sáng lập và Chủ tịch của Universal Ratings cho biết: “Việc xếp hạng RTS cho toàn bộ cộng đồng người dùng Bloomberg không chỉ là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy hệ thống xếp hạng mang tính cách mạng này”. "Điều quan trọng là các thông tin mới mà các báo cáo của chúng tôi truyền tải trở nên có sẵn cho các nhà hoạch định, nhà đầu tư và các nhà giao dịch có ảnh hưởng nhất. Do nền kinh tế của chúng tôi bị chi phối bởi những cú sốc và gián đoạn ngày càng mãnh liệt - hầu hết trong số đó là toàn cầu - Điều quan trọng là đo lường mức độ công ty hay danh mục đầu tư sẽ chống lại chúng. Đây là những gì RTS xếp hạng, phản ánh hiện đại tình trạng sức khỏe của một doanh nghiệp, ngoài khái niệm Xác suất Mặc định, quá ít hỗn loạn và một nền kinh tế ít liên kết với nhau ", ông nói thêm. "Hệ thống xếp hạng của chúng tôi hoàn toàn tự động. Robot xếp hạng phân tích danh sách các mã, tải xuống thông tin Bảng cân đối từ thiết bị đầu cuối, xử lý và tạo một chuỗi các báo cáo xếp hạng. Không có con người trong vòng lặp. Điều này có nghĩa là chúng tôi dựa vào khoa học , không phải theo cái gọi là ý kiến ​​chuyên gia. Chúng tôi sản xuất con số, không phải là cảm giác ", ông kết luận.

Để có được đánh giá RTS, Bloomberg API liên hệ với chúng tôi.

Ví dụ báo cáo đánh giá RTS như được hiển thị trong một thiết bị đầu cuối Bloomberg.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang .

Giới thiệu về Bloomberg

Bloomberg là nhà cung cấp thông tin tài chính hàng đầu cho những người tham gia chuyên nghiệp của thị trường tài chính.
Bloomberg Terminal là một hệ thống phần mềm máy tính được cung cấp bởi nhà cung cấp dữ liệu tài chính Bloomberg LP, cho phép các chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và các ngành khác truy cập dịch vụ Bloomberg Professional thông qua đó người dùng có thể theo dõi và phân tích dữ liệu thị trường tài chính theo thời gian thực. nền tảng giao dịch điện tử.

Để biết thêm thông tin về trang web của Bloomberg.

Giới thiệu về Xếp hạng chung.

Được thành lập vào năm 2016, Universal Ratings Pte Ltd là một công ty tư nhân độc lập có trụ sở tại Singapore. Xếp hạng toàn cầu cung cấp Robot đánh giá khả năng chống sốc đầu tiên (RtS) để xếp hạng tự động cổ phiếu, danh mục đầu tư, ETF, trái phiếu, quỹ, tương lai, công ty, thị trường và quốc gia. Xếp hạng như vậy cho phép các nhà đầu tư và người quản lý định lượng mức độ mà một công ty, một thị trường, một danh mục đầu tư hoặc một quốc gia có thể chịu được sự hỗn loạn và cú sốc mô tả nền kinh tế toàn cầu.

Nhấn Liên hệ

Universal Ratings Pte Ltd.
190 Middle Road # 13-01, Trung tâm tài sản
Singapore 188979

www.universal-ratings.com

Xếp hạng toàn cầu là thương hiệu của RTS Ratings Pte Ltd

HỆ THỐNG TIẾP CẬN ĐẦU TIÊN, ĐỘC QUYỀN VÀ TĂNG TRƯỞNG TIẾP THEO CỦA THẾ GIỚI. THIẾT KẾ CHO KINH TẾ HOÀN HẢO.


Read more »Aug
30
March 2018 Server StorageIO Data Infrastructure Update Newsletter
Posted by Thang Le Toan on 30 August 2018 11:02 PM

Volume 18, Issue 3 (March 2018)

Hello and welcome to the March 2018 Server StorageIO Data Infrastructure Update Newsletter.

If you are wondering where the January and February 2018 update newsletters are, they are rolled into this combined edition. In addition to the short email version (free signup here), you can access full versions (html here and PDF here) along with previous editions here.

In this issue:

Enjoy this edition of the Server StorageIO Data Infrastructure update newsletter.

Cheers GS

Data Infrastructure and IT Industry Activity Trends

Data Infrastructure Data Protection and Backup BC BR DR HA Security

World Backup day is coming up on March 31 which is a good time to remember to verify and validate that your data protection is working as intended. On one hand I think it is a good idea to call out the importance of making sure your data is protected including backed up.

On the other hand data protection is not a once a year, rather a year around, 7 x 24 x 365 day focus. Also the focus needs to be on more than just backup, rather, all aspects of data protection from archiving to business continuance (BC), business resiliency (BR), disaster recovery (DR), always on, always accessible, along with security and recovery.

Data Infrastructure Data Protection Backup 4 3 2 1 rule
Data Infrastructure 4 3 2 1 Data Protection and Backup

Some data spring thoughts, perspectives and reminders. Data lakes may swell beyond their banks causing rivers of data to flood as they flow into larger reservoirs, great data lakes, gulfs of data, seas and oceans of data. Granted, some of that data will be inactive cold parked like glaciers while others semi-active floating around like icebergs. Hopefully your data is stored on durable storage solutions or services and does not melt.

Data Infrastructure Server Storage I/O flash SSD NVMe
Various NAND Flash SSD devices and SAS, SATA, NVMe, M.2 interfaces

Non-Volatile Memory (NVM) including various solid state device (SSD) mediums (e.g. nand flash, 3D XPoint, MRAM among others), packaging (drives, PCIe Add in cars [AiC] along with entire systems, appliances or arrays). Also part of the continue evolution of NVM, SSD and other persistent memories (PM) including storage class memories (SCM) are different access protocol interfaces.

Keep in mind that there is a difference between NVM (medium) and NVMe (access), NVM is the generic category of mediums or media and devices such as nand flash, nvram, 3D XPoint among others SCM (and PMs). In other words, NVM is what data devices use for storing data, NVMe is how devices and systems are accessed. NVMe and its variations is how NVM, SSD, PM, SCM media and devices get accessed locally, as well as over network fabrics (e.g. NVMe-oF an FC-NVMe).

NVMe continues to evolve including with networked fabric variations such as RDMA based NVMe over Fabric (NVMe-oF), along with Fibre Channel based (FC-NVMe). The Fibre Channel Industry Association trade group recently held its second multi-vendor plugfest in support of NVMe over Fibre Channel.

Read more about NVM, NVMe, SSD, SCM, flash and related technologies, tools, trends, tips via the following resources:

Has Object Storage failed to live up to its industry hype lacking traction? Or, is object storage (also known as blobs) progressing with customer adoption and deployment on normal realistic timelines? Recently I have seen some industry comments about object storage not catching on with customers or failing to live up to its hyped expectation. IMHO object storage is very much alive along with block, file, table (e.g. database SQL and NoSQL repositories), message/queue among others, as well as emerging blockchain aka data exchanges.

Various Industry and Customer Adoption Deployment timeline
Various Industry and Customer Adoption Deployment Timeline (Via: StorageIOblog.com)

An issue with object storage is that it is still new, still evolving, many IT environments applications do not yet speak or access objects and blobs natively. Likewise as is often the case, industry adoption and deployment is usually early and short term around the hype, vs. the longer cycle of customer adoption and deployment. The downside for those who only focus on object storage (or blobs) is that they may be under pressure to do things short term instead of adjusting to customer cycles which take longer, however real adoption and deployment also last longer.

While the hype and industry buzz around object storage (and blobs) may have faded, customer adoption continues and is here to stay, along with block, file among others, learn more at www.objectstoragecenter.com. Also keep in mind that there is a difference between industry and customer adoption along with deployment.

Some recent Industry Activities, Trends, News and Announcements include:

In case you missed it, Amazon Web Services (e.g. AWS) announced EKS (Elastic Kubernetes Service) which as its name implies, is an easy to use and manage Kubernetes (containers, serverless data infrastructure) running on AWS. AWS joins others including Microsoft Azure Kubernetes Services (AKS), Googles Kubernetes Engine, EasyStack (ESContainer for openstack and Kubernetes),VMware Pivotal Container Service (PKS) among others. What this means is that in the container serverless data infrastructure ecosystem Kubernetes container management (orchestration platform) is gaining in both industry as well as customer adoption along with deployment.

Check out other industry news, comments, trends perspectives here.

Data Infrastructure Server StorageIO Comments Content

Server StorageIO Commentary in the news, tips and articles

Recent Server StorageIO industry trends perspectives commentary in the news.

Via BizTech: Why Hybrid (SSD and HDD) Storage Might Be Fit for SMB environments
Via Excelero: Server StorageIO white paper enabling database DBaaS productivity
Via Cloudian: YouTube video interview file services on object storage with HyperFile
Via CDW Solutions: Comments on Software Defined Access
Via SearchStorage: Comments on Cloudian HyperStore on demand cloud like pricing
Via EnterpriseStorageForum: Comments and tips on Software Defined Storage Best Practices
Via PRNewsWire: Comments on Excelero NVMe NVMesh Database and DBaaS solutions
Via SearchStorage: Comments on NooBaa multi-cloud storage management
Via CDW: Comments on New IT Strategies Improve Your Bottom Line 
Via EnterpriseStorageForum: Comments on Software Defined Storage: Pros and Cons
Via DataCenterKnowledge: Comments on The Great Data Center Headache IoT
Via SearchStorage: Comments on Dell and VMware merger scenario options
Via PRNewswire: Comments on Chelsio Microsoft Validation of iWARP/RDMA
Via SearchStorage: Comments on Server Storage Industry trends and Dell EMC
Via ChannelProSMB: Comments on Hybrid HDD and SSD storage solutions
Via ChannelProNetwork: Comments on What the Future Holds for HDDs
Via HealthcareITnews: Comments on MOUNTAINS OF MOBILE DATA
Via SearchStorage: Comments on Cloudian HyperStore 7 targets multi-cloud complexities
Via GlobeNewsWire: Comments on Cloudian HyperStore 7
Via GizModo: Comments on Intel Optane 800P NVMe M.2 SSD
Via DataCenterKnowledge: Comments on getting data centers ready for IoT
Via DataCenterKnowledge: Comments on Beyond the Hype: AI in the Data Center
Via DataCenterKnowledge: Comments on Data Center and Cloud Disaster Recovery
Via SearchStoragae: Comments on Cloudian HyperFile marries NAS and object storage
Via SearchStoragae: Comments on Top 10 Tips on Solid State Storage Adoption Strategy
Via SearchStoragae: Comments on 8 Top Tips for Beating the Big Data Deluge

View more Server, Storage and I/O trends and perspectives comments here.

Data Infrastructure Server StorageIOblog posts

Server StorageIOblog Data Infrastructure Posts

Recent and popular Server StorageIOblog posts include:

Application Data Value Characteristics Everything Is Not The Same
Application Data Availability 4 3 2 1 Data Protection
AWS Cloud Application Data Protection Webinar
Microsoft Windows Server 2019 Insiders Preview
Application Data Characteristics Types Everything Is Not The Same
Application Data Volume Velocity Variety Everything Is Not The Same
Application Data Access Lifecycle Patterns Everything Is Not The Same
Veeam GDPR preparedness experiences Webinar walking the talk
VMware continues cloud construction with March announcements
Benefits of Moving Hyper-V Disaster Recovery to the Cloud Webinar
World Backup Day 2018 Data Protection Readiness Reminder
Use Intel Optane NVMe U.2 SFF 8639 SSD drive in PCIe slot
Data Infrastructure Resource Links cloud data protection tradecraft trends
How to Achieve Flexible Data Protection Availability with All Flash Storage Solutions
November 2017 Server StorageIO Data Infrastructure Update Newsletter
IT transformation Serverless Life Beyond DevOps Podcast
Data Protection Diaries Fundamental Topics Tools Techniques Technologies Tips
HPE Announces AMD Powered Gen 10 ProLiant DL385 For Software Defined Workloads
AWS Announces New S3 Cloud Storage Security Encryption Features
Introducing Windows Subsystem for Linux WSL Overview #blogtober
Hot Popular New Trending Data Infrastructure Vendors To Watch

View other recent as well as past StorageIOblog posts here

Server StorageIO Recommended Reading (Watching and Listening) List

Software-Defined Data Infrastructure Essentials SDDI SDDC

In addition to my own books including Software Defined Data Infrastructure Essentials (CRC Press 2017) available at Amazon.com (check out special sale price), the following are Server StorageIO data infrastructure recommended reading, watching and listening list items. The Server StorageIO data infrastructure recommended reading list includes various IT, Data Infrastructure and related topics including Intel Recommended Reading List (IRRL) for developers is a good resource to check out. Speaking of my books, Didier Van Hoye (@WorkingHardInIt) has a good review over on his site you can view here, also check out the rest of his great content while there.

In case you may have missed it, here is a good presentation from AWS re:invent 2017 by Brendan Gregg (@brendangregg) about how Netflix does EC2 and other AWS tuning along with plenty of great resource links. Keith Tenzer (@keithtenzer) provides a good perspective piece about containers in a large IT enterprise environment here including various options.

Speaking of IT data centers and data infrastructure environments, checkout the list of some of the worlds most extreme habitats for technology here. Mark Betz (@markbetz) has a series of Docker and Kubernetes networking fundamentals posts on his site here, as well as over at Medium including mention of Google Cloud (@googlecloud). The posts in Marks series are good refresher or intros to how Docker and Kubernetes handles basic networking between containers, pods, nodes, hosts in clusters. Check out part I here and part II here.

Blockchain elements
Image via http://stevetodd.typepad.com

Steve Todd (@Stevetodd) has some good perspectives about Trusted Data Exchanges e.g. life beyond blockchain and bitcoin here along with core element considerations (beyond the product pitch) here, along with associated data infrastructure and storage evolution vs. revolution here.

Watch for more items to be added to the recommended reading list book shelf soon.

Data Infrastructure Server StorageIO event activities

Events and Activities

Recent and upcoming event activities.

March 27, 2018 – Webinar – Veeams Road to GDPR Compliancy The 5 Lessons Learned

Feb 28, 2018 – Webinar – Benefits of Moving Hyper-V Disaster Recovery to the Cloud

Jan 30, 2018 – Webinar – Achieve Flexible Data Protection and Availability with All Flash Storage

Nov. 9, 2017 – Webinar – All You Need To Know about ROBO Data Protection Backup

See more webinars and activities on the Server StorageIO Events page here.

Data Infrastructure Server StorageIO Industry Resources and Links

Various useful links and resources:

Data Infrastructure Recommend Reading and watching list
Microsoft TechNet – Various Microsoft related from Azure to Docker to Windows
storageio.com/links – Various industry links (over 1,000 with more to be added soon)
objectstoragecenter.com – Cloud and object storage topics, tips and news items
OpenStack.org – Various OpenStack related items
storageio.com/downloads – Various presentations and other download material
storageio.com/protect – Various data protection items and topics
thenvmeplace.com – Focus on NVMe trends and technologies
thessdplace.com – NVM and Solid State Disk topics, tips and techniques
storageio.com/converge – Various CI, HCI and related SDS topics
storageio.com/performance – Various server, storage and I/O benchmark and tools
VMware Technical Network – Various VMware related items


Read more »Aug
30
Data Protection Recovery Life Post World Backup Day Pre GDPR
Posted by Thang Le Toan on 30 August 2018 03:46 PM

It’s time for Data Protection Recovery Life Post World Backup Day Pre GDPR Start Date.

The annual March 31 world backup day focus has come and gone once again.

However, that does not mean data protection including backup as well as recovery along with security gets a 364-day vacation until March 31, 2019 (or the days leading up to it).

Granted, for some environments, public relations, editors, influencers and other industry folks backup day will take some time off while others jump on the ramp up to GDPR which goes into effect May 25, 2018.

Expanding Focus Data Protection and GDPR

As I mentioned in this post here, world backup day should be expanded to include increased focus not just on backup, also recovery as well as other forms of data protection. Likewise, May 25 2018 is not the deadline or finish line or the destination for GDPR (e.g. Global Data Protection Regulations), rather, it is the starting point for an evolving journey, one that has global impact as well as applicability. Recently I participated in a fireside chat discussion with Danny Allan of Veeam who shared his GDPR expertise as well as experiences, lessons learned, tips of Veeam as they started their journey, check it out here.

Expanding Focus Data Protection Recovery and other Things that start with R

As part of expanding the focus on Data Protection Recovery Life Post World Backup Day Pre GDPR, that also means looking at, discussing things that start with R (like Recovery). Some examples besides recovery include restoration, reassess, review, rethink protection, recovery point, RPO, RTO, reconstruction, resiliency, ransomware, RAID, repair, remediation, restart, resume, rollback, and regulations among others.

Data Protection Tips, Reminders and Recommendations

  • There are no blue participation ribbons for failed recovery. However, there can be pink slips.
  • Only you can prevent on-premises or cloud data loss. However, it is also a shared responsibility with vendors and service providers
  • You can’t go forward in the future when there is a disaster or loss of data if you can’t go back in time for recovery
  • GDPR appliances to organizations around the world of all size and across all sectors including nonprofit
  • Keep new school 4 3 2 1 data protection in mind while evolving from old school 3 2 1 backup rules

4 3 2 1 backup data protection rule

 • A Fundamental premise of data infrastructures is to enable applications and their data, protect, preserve, secure and serve
 • Remember to protect your applications, as well as data including metadata, settings configurations
 • Test your restores including can you use the data along with security settings
 • Don’t cause a disaster in the course of testing your data protection, backups or recovery
 • Expand (or refresh) your data protection and data infrastructure education tradecraft skills experiences

Where to learn more

Learn more about data protection, world backup day, recovery, restoration, GDPR along with related data infrastructure topics for cloud, legacy and other software defined environments via the following links:

Additional learning experiences along with common questions (and answers), as well as tips can be found in Software Defined Data Infrastructure Essentials book.

Software Defined Data Infrastructure Essentials Book SDDC

What this all means and wrap-up

Data protection including business continuance (BC), business resiliency (BR), disaster recovery (DR), availability, accessibility, backup, snapshots, encryption, security, privacy among others is a 7 x 24 x 365 day a year focus. The focus of data protection also needs to evolve from an after the fact cost overhead to proactive, business enabler Meanwhile, welcome to Data Protection Recovery Post World Backup Day Pre GDPR Start Date.

Ok, nuff said, for now.


Read more »
Help Desk Software by Kayako