Live Chat Software by Kayako
Knowledgebase: VSAN
Hướng dẫn triển khai vSphere Flash Read Cache – Phần 2: Cấu hình cho Host
Posted by on 06 June 2015 06:04 PM

vSphere Flash Read Cache là chức năng hoàn toàn mới của VMware vSphere phiên bản 5.5.
Loạt chủ đề về vSphere Flash Read Cache sẽ giúp người quản trị hiểu cách cấu hình và kích hoạt chức năng mới này.

Phần 1 đã hướng dẫn các bạn cấu hình cho VM, tiếp theo phần 2 này sẽ cho các Host.

Phần 2: Hướng dẫn kích hoạt vSphere Flash Read Cache cho các Host.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below (we use this to prevent automated submissions).

Help Desk Software by Kayako