Live Chat Software by Kayako
RSS Feed
Knowledgebase : Web Design
Trước đây để có thể hiển thị nội dung website của mình trên các thiết bị di động thi giải pháp được sử dụng là tạo thêm một website phiên bản di động, như giờ thi với phương pháp thiết kế giao diện thích ứng (Responsive web design) chúng ta hoàn toàn c...
PHầN 01: GIớI THIệU "Cơ sở dữ liệu" thuật ngữ đã trở nên rất quen thuộc với các nhà phát triển ứng dụng có rất nhiều dạng cơ sở dữ liệu như: Cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu phi cấu trúc,…...
Web service một giải pháp tích hợp các module phát triển bằng những công nghệ khác nhau. Trong những phần trước tôi từng giới thiệu với các bạn các tạo và sử dụng webservice với java. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng java script để gọi m...
Đây là demo hướng dẫn các bạn xây dựng một web service đơn giản đầu tiên với netbean 5.5 hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn. [1] Hướng dẫn tạo webservice Phần 01 Phần 02 Download tại đây. [2] Links: ------ [1] https://ngotuongdan.files.word...
SQLITE TUTORIAL This SQLITE TUTORIAL teaches you everything you need to know to start using SQLite effectively. You will learn SQLite through extensive hands-on practices. If you have been working with other relational database management systems ...
Help Desk Software by Kayako