Live Chat Software by Kayako
RSS Feed
Knowledgebase : IBM
Theo yêu cầu của rất nhiều bạn, mình xin được chia sẻ với các bạn 1 quy trình giải ngân đầy đủ trên T24 do chính mình thực hiện và ghi lại bằng phần mềm B.B FlashBack.Pro. Trước hết các bạn có thể hiểu 1 quy trình giải ngân trên T24 như các bước tóm tắ...
Help Desk Software by Kayako