Live Chat Software by Kayako
RSS Feed
Knowledgebase : NVIDIA
vGPU [1] is a concept where an user of a virtual desktop can utilise the power of a GPU for running rich 3D applications, such as AutoCAD or other drawing applications, rendering or just watching full HD youtube. In this concept, the virtual desktop ge...
Cài đặt driver NVIDIA cho Ubuntu để thay thế mã nguồn mở Nouveau sẽ giúp card màn hình (VGA) của bạn được hỗ trợ tốt hơn như khả năng tăng tốc 3D. Bạn có thể cài driver NVIDIA trên Ubuntu từ các gói có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu. Tuy nhiên, các gói n...
Details Before using the hardware-based (GPU) virtual Shared Graphics Acceleration (vSGA) feature in vSphere, you must install and configure the NVIDIA GPU VIB (vSphere Installation Bundle) on ESXi. This feature is supported in Horizon View 5.2 and l...
Muốn check được tình trạng hoạt động GPU NVIDIA trên hệ điều hành Ubuntu 16.04 Bước 1. Cài sudo apt install mesa-utils Bước 2. Gõ lệnh: glxinfo|egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer" OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center Op...
vGPU [1] is a concept where an user of a virtual desktop can utilise the power of a GPU for running rich 3D applications, such as AutoCAD or other drawing applications, rendering or just watching full HD youtube. In this concept, the virtual desktop ge...
Help Desk Software by Kayako