Live Chat Software by Kayako
 News Categories
(24)Microsoft Technet (2)StarWind (6)TechRepublic (4)ComuterTips (1)SolarWinds (1)Xangati (1)MyVirtualCloud.net (30)VMware (8)NVIDIA (9)VDI (1)pfsense vRouter (4)VEEAM (3)Google (2)RemoteFX (1)developers.google.com (1)MailCleaner (1)Udemy (1)AUGI (2)AECbytes Architecture Engineering Constrution (8)VMGuru (2)AUTODESK (9)storageioblog.com (1)Atlantis Blog (40)AT.COM (2)community.spiceworks.com (1)archdaily.com (16)techtarget.com (3)hadoop360 (3)bigdatastudio (1)virtualizetips.com (1)blogs.vmware.com (3)VECITA (1)vecom.vn (1)Palo Alto Networks (5)itnews.com.au (2)serverwatch.com (1)Nhịp Cầu đầu tư (3)VnEconomy (1)Reuters (1)Tom Tunguz (1)Medium.com (1)Esri (1)www.specommerce.com (1)tweet (1)Tesla (1)fool.com (7)ITCNews (1)businessinsider.com (1)hbr.org Harvard Business Review (1)Haravan (2)techcrunch.com (1)vn.trendmicro.com (8)thangletoan.wordpress.com (3)IBM (1)www.droidmen.com (2)blog.parallels.com (1)betanews.com (9)searchvmware.techtarget.com (1)www.bctes.com (1)www.linux.com (4)blog.capterra.com (1)theelearningcoach.com (1)www.examgeneral.com (1)www.wetutoringnation.com (1)chamilo.org/ (1)www.formalms.org (1)chalkup.co (1)www.mindonsite.com (4)www.microsoft.com (5)moodle.org (4)moodle.croydon.ac.uk (3)opensource.com (1)1tech.eu (1)remote-learner.net (1)paradisosolutions.com (3)sourceforge.net (1)elearningindustry.com (27)searchbusinessanalytics.techtarget.com (1)nscs.gov.sg (1)virten.net (1)fastest.com.vn (5)elearninglearning.com (2)www.computerweekly.com (1)youtube.com (1)www.techradar.com (3)computer.howstuffworks.com (2)techz.vn (2)techsignin.com (1)itworld.com (21)searchsecurity.techtarget.com (1)makeuseof.com (1)nikse.dk (1)4kdownload.com (1)thegioididong.com (1)itcentralstation.com (1)www.dddmag.com (2)Engenius (1)networkcomputing.com (1)woshub.com (1)hainam121.wordpress.com (1)www.lucidchart.com (1)www.mof.gov.vn (3)www.servethehome.com (6)www.analyticsvidhya.com (1)petewarden.com (2)ethinkeducation.com (1)jpmorganchase.com (1)TheExcelClub.com (1)www.driftar.ch (1)socialcompare.com (1)www.datapine.com (1)www.fintechfutures.com (1)ithinkvirtual.com (1)jorgedelacruz.uk (1)docs.min.io (1)www.maketecheasier.com (1)www.flackbox.com (1)www.mssqltips.com (1)www.vietsunshine.com.vn (1)securitydaily.net (1)www.hoangweb.com (2)VTV (6)NguyenTatThanh School (1)www.cbronline.com (1)tiasang.com.vn
RSS Feed
News
Sep
24

Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2015, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) tổ chức hội thảo “Chính sách Thương mại điện tử 2015”.

Tham dự Hội thảo gồm đại diện từ các đơn vị quản lý nhà nước như: Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thuế, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, đại diện các Sở Công Thương các tỉnh phía Bắc, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT và các tổ chức liên quan khác.

hoi-thao-tran-xuan-binh
Chính sách Thương mại điện tử 2015: có tác động nhiều đến doanh nghiệp?

Sau 5 năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đã khẳng định được vị trí của mình trong các hoạt động kinh tế – xã hội, góp phần tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Nhận thấy tầm quan trọng của Kế hoạch tổng thể trong việc định hướng phát triển TMĐT, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổng thể 2016 – 2020.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện 02 văn bản chính sách lớn về TMĐT do Cục TMĐT và CNTT chủ trì xây dựng năm 2015, bao gồm: Quyết định Thủ tướng về Kế hoạch Tổng thể phát triển TMĐT 2016 – 2020 và Thông tư quản lý hoạt động TMĐT trên nền tảng di động.

Tại Hội thảo, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT, Bộ Công Thương trình bày Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2016 – 2020. Quan điểm của Kế hoạch trong giai đoạn tới xác định TMĐT sẽ là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và của xã hội thông tin; là phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất nhập khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, TMĐT là lĩnh vực có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, tốc độ phát triển nhanh. Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt triển khai, nhà nước, đóng vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi trường TMĐT phát triển. Chính sách quản lý được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi ứng dụng TMĐT. Đây cũng là một trong những vấn đề lưu tâm hàng đầu khi đơn vị quản lý hoạch định đưa vào chính sách.

ong-tran-huu-linh
Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT. Phát biểu tại hội thảo

Nhất trí cao với ý kiến của ông Trần Hữu Linh, ông Lương Tuấn Nghĩa – Phó ban chỉ đạo TMĐT thành phố Hà Nội cho biết, ngay từ năm 2013, thành phố đã xây dựng một kế hoạch tổng thể TMĐT cho riêng địa bàn thủ đô Hà Nội. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố đã tăng cường xây dựng thiết chế quản lý TMĐT, hình thành ban chỉ đạo TMĐT, đội giám sát TMĐT với nội dung giám sát ngày càng được mở rộng. Khi công tác giám sát, quản lý tốt sẽ tạo ra môi trường kinh doanh TMĐT tốt, cạnh tranh lành mạnh, chất lượng dịch vụ được nâng cao, từ đó quyền lợi của người tiêu dùng cũng được bảo đảm’ – ông Lương Tuấn Nghĩa chia sẻ.

ong-nghia-sct-ha-hoi
Ông Lương Tuấn Nghĩa – Phó ban chỉ đạo TMĐT thành phố Hà Nội

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hưng – Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cũng nhất trí và cho rằng xây dựng Kế hoạch Tổng thể phát triển TMĐT 2016 – 2020 và Thông tư quản lý hoạt động TMĐT trên nền tảng di động là cần thiết. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng Thông tư quản lý hoạt động TMĐT trên nền tảng di động cần nêu được: vai trò quản lý Nhà nước, tính minh bạch, tính cạnh tranh lành mạnh và đặc biệt là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

ong-nguyen-thanh-hung-vecom
Ông Nguyễn Thanh Hưng – Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các vị đại biểu về 02 văn bản: Quyết định Thủ tướng về Kế hoạch Tổng thể phát triển TMĐT 2016 – 2020 và Thông tư quản lý hoạt động TMĐT trên nền tảng di động.

Một số hình ảnh toàn cảnh hội thảo:

toan-canh-hoi-thao

toan-canh-hoi-thao-vecom

 VECOM


Read more »
Help Desk Software by Kayako