Live Chat Software by Kayako
 News Categories
(24)Microsoft Technet (2)StarWind (6)TechRepublic (4)ComuterTips (1)SolarWinds (1)Xangati (1)MyVirtualCloud.net (30)VMware (8)NVIDIA (9)VDI (1)pfsense vRouter (4)VEEAM (3)Google (2)RemoteFX (1)developers.google.com (1)MailCleaner (1)Udemy (1)AUGI (2)AECbytes Architecture Engineering Constrution (8)VMGuru (2)AUTODESK (9)storageioblog.com (1)Atlantis Blog (40)AT.COM (2)community.spiceworks.com (1)archdaily.com (16)techtarget.com (3)hadoop360 (3)bigdatastudio (1)virtualizetips.com (1)blogs.vmware.com (3)VECITA (1)vecom.vn (1)Palo Alto Networks (5)itnews.com.au (2)serverwatch.com (1)Nhịp Cầu đầu tư (3)VnEconomy (1)Reuters (1)Tom Tunguz (1)Medium.com (1)Esri (1)www.specommerce.com (1)tweet (1)Tesla (1)fool.com (7)ITCNews (1)businessinsider.com (1)hbr.org Harvard Business Review (1)Haravan (2)techcrunch.com (1)vn.trendmicro.com (8)thangletoan.wordpress.com (3)IBM (1)www.droidmen.com (2)blog.parallels.com (1)betanews.com (9)searchvmware.techtarget.com (1)www.bctes.com (1)www.linux.com (4)blog.capterra.com (1)theelearningcoach.com (1)www.examgeneral.com (1)www.wetutoringnation.com (1)chamilo.org/ (1)www.formalms.org (1)chalkup.co (1)www.mindonsite.com (4)www.microsoft.com (5)moodle.org (4)moodle.croydon.ac.uk (3)opensource.com (1)1tech.eu (1)remote-learner.net (1)paradisosolutions.com (3)sourceforge.net (1)elearningindustry.com (27)searchbusinessanalytics.techtarget.com (1)nscs.gov.sg (1)virten.net (1)fastest.com.vn (5)elearninglearning.com (2)www.computerweekly.com (1)youtube.com (1)www.techradar.com (3)computer.howstuffworks.com (2)techz.vn (2)techsignin.com (1)itworld.com (21)searchsecurity.techtarget.com (1)makeuseof.com (1)nikse.dk (1)4kdownload.com (1)thegioididong.com (1)itcentralstation.com (1)www.dddmag.com (2)Engenius (1)networkcomputing.com (1)woshub.com (1)hainam121.wordpress.com (1)www.lucidchart.com (1)www.mof.gov.vn (3)www.servethehome.com (6)www.analyticsvidhya.com (1)petewarden.com (2)ethinkeducation.com (1)jpmorganchase.com (1)TheExcelClub.com (1)www.driftar.ch (1)socialcompare.com (1)www.datapine.com (1)www.fintechfutures.com (1)ithinkvirtual.com (1)jorgedelacruz.uk (1)docs.min.io (1)www.maketecheasier.com (1)www.flackbox.com (1)www.mssqltips.com (1)www.vietsunshine.com.vn (1)securitydaily.net (1)www.hoangweb.com (2)VTV (6)NguyenTatThanh School (1)www.cbronline.com
RSS Feed
News
Sep
12

Hành vi người dùng không thể đoán trước và các cơn bão khởi động có thể gây ra biến động sử dụng tài nguyên VDI suốt cả ngày. CNTT có thể thực hiện các bước để xác định và cắt giảm ảnh hưởng của những thay đổi này.

Trong bất kỳ triển khai VDI nào, việc sử dụng tài nguyên là điều bình thường.

Biến động nhỏ hơn trong việc sử dụng VDI có xu hướng liên quan đến hành vi người dùng cuối không thể đoán trước. Ví dụ: người dùng có thể quyết định phát video hoặc tải lên một tệp lớn, do đó gây ra mức tăng sử dụng tài nguyên. Tuy nhiên, các đột biến này thường ngắn ngủi và không gây ra bất kỳ sự cố nào miễn là mật độ máy tính để bàn ảo không quá cao.

Tuy nhiên, vấn đề sử dụng VDI lớn hơn là hoạt động tăng đột biến xảy ra do hoạt động của người dùng đồng thời. Người dùng có thể gây ra một cơn bão hoạt động, ví dụ, là kết quả của tất cả mọi người đăng nhập vào cùng một lúc vào buổi sáng. Những cơn bão khởi động này cuối cùng đã giảm dần, nhưng chúng có thể gây rối cao cho đến khi chúng hoạt động.

 

Làm thế nào để phát hiện biến động trong việc sử dụng VDI và đối phó với chúng

Xác định biến động sử dụng VDI thường dễ thực hiện. Chỉ cần sử dụng một máy tính để bàn ảo trên cơ sở hàng ngày có thể cung cấp cho các chuyên gia CNTT một cảm giác tốt về các mẫu hoạt động đang diễn ra.

Ví dụ, một chuyên gia CNTT có thể nhận thấy rằng hiệu suất trở nên chậm chạp lúc 9:00 sáng trong khoảng 10 phút, và sau đó một lần nữa vào khoảng giữa trưa khi mọi người đến ăn trưa. Mặc dù quan sát như vậy là chủ quan, CNTT có thể định lượng hiệu suất chậm chạp trong thời gian hoạt động nặng bằng cách sử dụng phần mềm giám sát hiệu suất .

Các chuyên gia CNTT cũng có thể sử dụng tự động hóa để quản lý các biến động sử dụng VDI bằng cách thực hiện phân phối lại tải công việc.

Chìa khóa để khắc phục các loại biến động hiệu suất này là tận dụng lợi thế của tự động hóa. Ví dụ, nếu các chuyên gia CNTT quan sát thấy một cơn bão VDI lớn xảy ra vào mỗi buổi sáng khi mọi người đến làm việc, họ có thể sử dụng tự động hóa để khởi động trước các máy ảo trước khi mọi người đến.

Các chuyên gia CNTT cũng có thể sử dụng tự động hóa để quản lý các biến động sử dụng VDI bằng cách thực hiện phân phối lại tải công việc.

Giả sử, ví dụ, CNTT biết rằng một nguồn lực lớn tăng đột biến xảy ra mỗi ngày vào buổi trưa. Tùy thuộc vào thành phần phần cứng nào đang được sử dụng quá mức, chúng có thể sử dụng một công cụ tự động hóa để tự động tăng thêm nút máy chủ và sau đó di chuyển một số máy ảo sang nút đó ngay trước khi đột biến tài nguyên xảy ra. Bằng cách này, có nhiều phần cứng hơn để đáp ứng nhu cầu.

Khi quá trình sử dụng tăng đột biến, CNTT có thể thiết lập việc triển khai tự động chuyển trực tiếp các máy ảo đó trở lại vị trí ban đầu và tắt nút máy chủ phụ để tiết kiệm chi phí điện và làm mát.

 

 


Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
CAPTCHA Verification 
 
Please enter the text you see in the image into the textbox below (we use this to prevent automated submissions).

Help Desk Software by Kayako